• Informacje o szkole

    •  

       

      

      

     KRÓTKA HISTORIA

     Okoliczności powstania Szkoły Podstawowej w Trzebosi - Podlesiu znane ze szczegółowej pisemnej relacji sporządzonej przez p. Teofila Ciska:

     • 15 VIII 1947 r. - prośba kilku mieszkańców Trzebosi - Podlesia skierowana do p. Teofila Ciska, by podjął się nauczania w szkole (znalezienie nauczyciela było niezbędnym warunkiem do ubiegania się o utworzenie szkoły).
     • 18 VIII 1947 r. - delegacja mieszkańców na czele z p. Teofilem Ciskiem udaje się do Inspektoratu Szkolnego w Kolbuszowej, uzyskując od inspektora Franciszka Holdenmayera pozwolenie na utworzenie placówki w Trzebosi - Podlesiu będącej filią szkoły w Trzebosi.
     • 31 VIII 1947 r. - zakończenie przez mieszkańców prac remontowych przystosowujących drewniany budynek pożydowski do celów szkolnych.
     • 1 IX 1947 r. - 64 uczniów z Trzebosi - Podlesia przydzielonych do czterech oddziałów rozpoczyna rok szkolny 1947/1948.
     • 12 X 1947 r. -   p. Teofil Cisek zostaje oddelegowany do pracy w Kupnie, a szkołę w Trzebosi - Podlesiu obejmuje p. Pasierb.

     Kolejne informacje pochodzą z zachowanej dokumentacji szkolnej oraz relacji p. Eugeniusza Pacyny:

     • 1960/1961 r. - kadrę pedagogiczną siedmioklasowej szkoły podstawowej (mieszczącej się w dwóch dwuklasowych drewnianych budynkach oddalonych od siebie o 100 m) tworzą: Anna Szeliga, Alfreda Pietras, Genowefa Jakubowska oraz Augustyn Szeliga, pełniący funkcję kierownika do końca r. szk. 1964/1965.
     • 1965 r. - zawiązuje się Komitet Budowy Szkoły.
     • 1966/1967 - rozpoczyna się nauka w nowym (obecnym) budynku, a funkcję kierownika ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi obejmuje p. Aniela Pikor.
     • IX 1972 r. - p. Aniela Pacyna (z domu Pikor) zostaje dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi.
     • IX 1992 r. – funkcję dyrektora przejmuje p. Eugeniusz Pacyna.
     • 1 IX 2000 r. – przekształcenie placówki w sześcioletnią szkołę podstawową.
     •  I 2002 r. -  stanowisko dyrektora obejmuje p. Anna Ożóg.
     • 1 X 2009 r. - uroczyste nadanie szkole imienia Świętego Stanisława Kostki, przekazanie sztandaru, poświęcenie tablicy pamiątkowej.
     • 1 IX 2015 r. - dyrektorem zostaje p. Bożena Chorzępa.
     • 1 IX 2017 r. - przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej.

      

     CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI

      

          Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. St. Kostki w Trzebosi to placówka z kilku-i kilkunastoosobowymi oddziałami klas 0 - VIII. 

          Szkoła posiada: pracownię komputerową z dwunastoma stanowiskami i dostępem do Internetu, zastępczą salę gimnastyczną, bibliotekę, stołówkę (wydzieloną z części korytarza), siedem sal lekcyjnych (w tym dwie z monitorami interaktywnymi), a także: boisko asfaltowe do koszykówki, boiska trawiaste do siatkówki i piłki ręcznej oraz plac zabaw dla najmłodszych.

        

        Łącząc czynności dydaktyczno-wychowawcze z działalnością środowiskową, podejmujemy się realizacji wielu niestandardowych przedsięwzięć  o charakterze cyklicznym. Należą do nich m.in.:

     • Choinka (od kilkudziesięciu lat głównym jej punktem są występy artystyczne dzieci i młodzieży, a od czterech lat dodatkowo dorosłych członków szkolnej społeczności).
     • Piknik "Stawiamy na Rodzinę" (pierwsza edycja w VI 2015 roku; występy artystyczne uczniów, a także rodziców i nauczycieli; aktywny rodzinny wypoczynek; pozyskiwanie funduszy na rzecz szkoły).
     • Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy "Z królową nauk na łonie natury" (zapoczątkowany w 2017 roku; oparty na drużynowej rywalizacji w terenie i rozwiązywaniu zadań o charakterze praktycznym).

      

     Ponadto wyróżnia nas prężna działalność:

     • Szkolnej Kasy Oszczędności (początek rok 2004; od 2013 r. oparta na realizacji programu edukacyjnego TalentowiSKO; przyczynia się do rozwijania talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości; ważnym narzędziem jest strona www.TalentowiSKO.pl, gdzie w dziale BlogowiSKO szczegółowo dokumentujemy naszą działalność; wysokie miejsca w regionalnych etapach konkursu przynoszą wymierne korzyści szkole oraz uczniom).
     • "Kolędników z Dwójki" (powstała w 2005 r. chłopięca grupa kolędnicza, odnosząca sukcesy w konkursach międzygminnych i ogólnopolskich, ale przede wszystkim pielęgnująca w szeroko pojętym środowisku zwyczaj chodzenia po kolędzie; z owoców działalności grupy korzystają wszyscy uczniowie - zgromadzone środki są przeznaczane na pokrycie kosztów transportu podczas wycieczek szkolnych).
     • Kabaretu "Powrót do Młodości" (zespół założony w XI 2014 r.; tworzy go kilkunastoosobowa grupa rodziców, nauczycieli i sympatyków SP nr 2 w Trzebosi; jego głównym celem jest działalność artystyczna nakierowana na dostarczanie rozrywki dzieciom i dorosłym, odkrywanie i rozwój pasji scenicznych oraz integrację lokalnej społeczności; grupa ma już na swoim koncie kilkanaście występów w regionie; część pozyskanych przez zespół środków finansowych została przeznaczona na zakup mikrofonów, co znacznie usprawniło nie tylko działalność Kabaretu, ale też organizację  wszelkich uroczystości szkolnych i środowiskowych).

     ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SPACER PO SZKOLE