• Kadra Pedagogiczna

    • Nauczyciele 2023/2024

        
     mgr Bożena Chorzępa dyrektor szkoły, matematyka
      
     mgr Bogusława Chorzępa n-l wspomagający
     mgr Beata Dzwonnik język polski, historia
     mgr Witosław Kardaś religia
     mgr Marta Kossak-Dec język niemiecki, doradztwo zawodowe
     mgr Agnieszka Mazgaj chemia
     mgr Barbara Miazga zajęcia specjalistyczne
     mgr Izabela Naja edukacja wczesnoszkolna
     mgr Katarzyna Niemiec język angielski, plastyka
     mgr Marta Nizioł fizyka
     mgr Monika Nizioł edukacja wczesnoszkolna,n-l wspomagający
     mgr Izabela Olszowa wychowanie fizyczne
     mgr Magdalena Ożóg matematyka, technika, informatyka
     mgr Renata Panek edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
     mgr Wioletta Nawara przedszkole
     mgr Monika Sidor język polski
     mgr Agnieszka Sondej język polski
     mgr Sławomir Sondej historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
     mgr Emilia Szeliga edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
     mgr Joanna Wąs
     język angielski
     mgr Izabela Woś muzyka, nauczanie początkowe
     mgr Katarzyna Ziemlińska

     INNI PRACOWNICY
     Bogusława Cisek 
     Ewelina Stopyra
     Stanisław Pokrzywa
     biologia, geografia


     sprzątaczka
     sprzątaczka
     konserwator/palacz