• Kadra Pedagogiczna

    • Nauczyciele 2022/2023


     mgr Bożena Chorzępa dyrektor szkoły, matematyka

     mgr Bogusława Chorzępa n-l wspomagający
     mgr Beata Dzwonnik język polski, historia
     mgr Grażyna Figiela edukacja wczesnoszkolna, przyroda
     mgr Kamil Bambrowiczreligia
     mgr Marta Kossak-Dec język niemiecki, doradztwo zawodowe
     mgr Agnieszka Mazgaj chemia
     mgr Barbara Miazga zajęcia specjalistyczne
     mgr Izabela Naja edukacja wczesnoszkolna
     mgr Katarzyna Niemiec język angielski
     mgr Marta Nizioł fizyka, plastyka
     mgr Monika Nizioł n-l wspomagający
     mgr Izabela Olszowa wychowanie fizyczne, świetlica
     mgr Magdalena Ożóg matematyka, technika, informatyka
     mgr Renata Panek edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
     mgr Wioletta Nawara
     mgr Weronika Osetek
     przedszkole
     przedszkole
     mgr Monika Sidor język polski
     mgr Agnieszka Sondej n-l wspomagający
     mgr Sławomir Sondej historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
     mgr Emilia Szeliga edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
     mgr Joanna Wąs
     język angielski, plastyka
     mgr Izabela Wośmuzyka, nauczanie początkowe
     mgr Katarzyna Ziemlińska

     INNI PRACOWNICY
     Bogusława Cisek 
     Mariusz Jurek
     Zofia Kołodziej
     Stanisław Pokrzywa
     biologia, geografia


     sprzątaczka
     palacz
     sprzątaczka
     konserwator/palacz