• Kadra Pedagogiczna

    • Nauczyciele 2020/2021

     mgr Lucyna Cisek informatyka
     mgr Bogusława Chorzępa n-l wspomagający
     mgr Bożena Chorzępa matematyka
     mgr Beata Dzwonnik język polski, historia
     mgr Grażyna Figiela edukacja wczesnoszkolna, przyroda
     mgr Donna Giza język angielski
     mgr Konrad Jabłoński technika
     mgr Mariusz Korbecki religia
     mgr Marta Kossak-Dec język niemiecki, doradztwo zawodowe
     mgr Agnieszka Mazgaj chemia
     mgr Barbara Miazga matematyka, informatyka
     mgr Izabela Naja nauczanie początkowe
     mgr Katarzyna Niemiec język angielski, plastyka
     mgr Marta Nizioł fizyka, plastyka
     mgr Monika Nizioł n- wspomagający
     mgr Izabela Olszowa wychowanie fizyczne,świetlica
     mgr Magdalena Ożóg matematyka, technika, informatyka
     mgr Renata Panek nauczanie zintegrowane, wychowanie do życia w rodzinie
     mgr Izabela Piersiak muzyka, nauczanie początkowe
     mgr Łukasz Prucnal edukacja dla bezpieczeństwa
     mgr Monika Sidor język polski
     mgr Agnieszka Sondej n-l wspomagający
     mgr Sławomir Sondej historia, wiedza o społeczeństwie
     mgr Emilia Szeliga edukacja wczesnoszkolna, biblioteka
     mgr Joanna Wąs język angielski
     mgr Katarzyna Ziemlińska biologia, geografia

      

     INNI PRACOWNICY

     Bogusława Cisek sprzątaczka
     Zofia Kołodziej sprzątaczka
     Stanisław Pokrzywa konserwator/palacz