• 10. rocznica nadania szkole imienia oraz przekazania sztandaru

    •  

     Drugiego października wszystkie trzy trzeboskie szkoły podstawowe:

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Faustyny Kowalskiej,

     Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Stanisława Kostki

     oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. bł. Bronisława Markiewicza  

     uczciły 10-lecie nadania imion i przekazania sztandarów.

     Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św., którą pod przewodnictwem ks. Leszka Przybylskiego ze Zgromadzenia Księży Michalitów w Miejscu Piastowym sprawowali gospodarz parafii – ks. Józef Fila oraz wikariusz – ks. Mariusz Korbecki.  Swój szczególny udział w Eucharystii miały również nasze dzieci: Agata Biernat z kl. IV, która czytała modlitwę powszechną, i Anna Dec z kl. VI, uczestnicząca w procesji z darami.

     Dalsza część jubileuszu odbyła się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Trzebosi, gdzie w imieniu Pani Dyrektor SP nr 3 -  Genowefy Kraski, Pani Dyrektor SP nr 2 – Bożeny Chorzępy oraz swoim własnym, wszystkich gości uroczyście powitała Pani Dyrektor SP nr 1 Lucyna Korzenny. Oprócz w/w duchownych swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie dr Jolanta Wasilewska, Radni Powiatu Rzeszowskiego Stanisław Kula i Tadeusz Chmiel z małżonką, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. Henryk Kraska, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Sławomir Ożóg, Dyrektorzy szkół z terenu gminy Sokołów Młp.: Teresa Surdyka, Zofia Marut, Marta Czerwonka, Anna Grzebyk, Maria Marut, Dyrektor MGOKSiR w Sokołowie Młp. Agata Dec, Kierownik Referatu Oświatowego Stanisław Jarosz, sołtys Trzebosi Podlasu Joanna Wiśniewska, Pani Stefania Kowalska – hafciarka sztandarów, Pan Stanisław Ożóg, Pani Sabina Woś – poetka związana z ziemią sokołowską, a także przedstawiciele Rad Rodziców.

     Centralną częścią wydarzenia były występy artystyczne, przybliżające sylwetki Patronów – św. Siostry Faustyny, św. Stanisława Kostki i bł. Bronisława Markiewicza, ubogacane śpiewem hymnów szkół oraz innych pieśni w wykonaniu zespołu „Kalinka”.

     Naszą szkołę dumnie reprezentowała i młodzież z klas VI - VIII , i dorośli zaangażowani w działalność artystyczną naszej placówki, pokazując, że XVI - wieczny Patron również dla współczesnej rodziny może być wspaniałym wzorem do wzrastaniu ku wartościom.

     Doskonałą nagrodą za trud i serce włożone w oprawę tej jakże ważnej, bo łączącej  lokalną społeczność, uroczystości, z pewnością były słowa uznania kierowane przez zaproszonych gości zarówno pod adresem pomysłodawców nadania szkołom imion - ks. Józefa Fili oraz ówczesnych Pań Dyrektorek: Genowefy Kraski, Anny Ożóg, Heleny Piróg, jak i współorganizatorów rocznicy, a także wykonawców części artystycznej.