• Osiągnięcia w konkursach

    •  

     Sukcesy uczniów w r. szk. 2017/2018

     • II miejsce w XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Jasełkowych  - Konrad Gołębiowski, Jakub Modłkowski, Hubert Prucnal, Jakub Cisek, Maciej Piwiński, Szymon Cisek.
     • II miejsce w XV edycji Konkursu Wojewódzkiego "Moja miejscowość i region są piękne"  - Hubert Prucnal.
     • II miejsce w Igrzyskach Dzieci Powiatu Rzeszowskiego w czwórboju lekkoatletycznym chłopców - Konrad Gołębiowski, Jakub Modłkowski, Hubert Prucnal, Mateusz Zimny, Bartosz Kuca, Mateusz Szuberla, Jakub Cisek.


     Sukcesy uczniów w r. szk. 2016/2017

     • III miejsce w XX Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "Pastuszkowe Kolędowanie" - Konrad Gołębiowski, Jakub Modłkowski, Hubert Prucnal, Mateusz Zimny, Bartłomiej Falandysz, Jakub Cisek, Dawid Drozd, Mateusz Szuberla, Jakub Dubiel, Maciej Piwiński, Karol Sroczyk.
     • III miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Wiosenne Zmagania Artystyczne 2017" (kat. praca literacka)- Hubert Prucnal.
     • I miejsce w XIV edycji Konkursu Wojewódzkiego "Moja miejscowość i region są piękne" (kat. praca plastyczna) - Wiktoria Pokrzywa .
     • II miejsce w XIV edycji Konkursu Wojewódzkiego "Moja miejscowość i region są piękne" (kat. folklorystyka i etnografia) - Hubert Prucnal .
     • III miejsce w XV edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Religijnej "Śpiewaj duszo ma..." - Jakub Modłkowski.
     • Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego dla "Kolędników z Dwójki" w uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych


     Sukcesy uczniów w r. szk. 2015/2016

     • II miejsce w XIX Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "Pastuszkowe Kolędowanie" - Damian Stafa, Hubert Zimny, Konrad Gołębiowski, Jakub Modłkowski, Hubert Prucnal, Mateusz Zimny, Bartłomiej Falandysz, Jakub Cisek.
     • Laureat w konkursie wojewódzkim "Nam Henryk Sienkiewicz patronuje" - Szymon Figiela.
     • I miejsce w XIII wojewódzkim konkursie "Moja miejscowość i region są piękne" (kat. folklorystyka i etnografia) - Hubert Zimny.
     • III miejsce w XIII wojewódzkim konkursie "Moja miejscowość i region są piękne" (kat. folklorystyka i etnografia) - Wioletta Cisek.
     • V miejsce w powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w trójboju lekkoatletycznym chłopców - Mateusz Szuberla, Mateusz Zimny, Jakub Modłkowski, Konrad Gołębiowski, Szymon Cisek.
     • II nagroda w IV Gminnym Konkursie plastyczno - fotograficzno - literackim "Moja przygoda z wędką" (praca fotograficzna) - Konrad Gołębiowski.
     • III nagroda w IV Gminnym Konkursie plastyczno - fotograficzno - literackim "Moja przygoda z wędką" (praca fotograficzna) - Mateusz Szuberla.
     • I nagroda w IV Gminnym Konkursie plastyczno - fotograficzno - literackim "Moja przygoda z wędką" (praca literacka) - Konrad Gołębiowski.