• Kilka słów o grupie

    • Pod wdzięczną nazwą "Powrót do Młodości" kryje się Kabaret powstały w listopadzie 2014 r. z inicjatywy p. Beaty Dzwonnik. Tworzy go kilkunastoosobowa grupa rodziców, nauczycieli i sympatyków SP nr 2 w Trzebosi. Jego głównym celem jest działalność artystyczna nakierowana na dostarczanie rozrywki dzieciom i dorosłym, odkrywanie i rozwój pasji scenicznych oraz integrację lokalnej społeczności. 

     Początkowo w ciągu roku kalendarzowego Kabaret prezentował dwa programy, najczęściej składające się z kilku skeczów. Były one przygotowywane przede wszystkim pod kątem Choinki w SP nr 2 w Trzebosi oraz organizowanego przez nią Pikniku Rodzinnego.  

     Uzyskane w kwietniu 2017 r. wsparcie finansowe z Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego Van Pur w Rakszawie na przedsięwzięcie pod nazwą "Śmiechem zmniejszamy odległość między ludźmi" pozwoliło zintensyfikować działalność grupy poprzez poszerzenie repertuaru, a następnie w sposób atrakcyjny i zaplanowany zaprezentowanie go szerszemu gronu odbiorców. Warto podkreślić, że znaczna większość środków z tego programu została przeznaczona na zakup mikrofonów, co znacznie usprawniło nie tylko działalność Kabaretu, ale też organizację  wszelkich uroczystości szkolnych i środowiskowych.