• 2018/2019

    • Skazani na sukces

      

     Nadszedł w końcu długo wyczekiwany przez Kolędników ostatni weekend stycznia - czas zmagań konkursowych w Podegrodziu. Po tak licznych występach na rodzimym gruncie, połączonych z dużą troską o dobór tekstów, ubiorów i rekwizytów, jechaliśmy tam pełni nadziei na dobry wynik i … tak się stało.

     Jury 22.Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE  na 14 grup młodzieżowych reprezentujących 4 województwa (lubuskie, podkarpackie, śląskie i małopolskie) przyznało nam jedno z równorzędnych II miejsc. Biorąc pod uwagę wysoki poziom rywalizacji oceniany przez „wyspecjalizowaną” 5-osobową komisję artystyczną (etnomuzykolog, etnograf, muzyk, etnograf, etnolog) oraz brak w składzie naszego zespołu instrumentalistów, jest to naprawdę doskonały wynik.

     Ten sukces był możliwy przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu szóstki chłopców (trzech 8-klasistów: Konrada Gołębiowskiego, Jakuba Modłkowskiego i Huberta Prucnala; dwóch 6-klasistów: Jakuba Ciska i Macieja Piwińskiego; jednego 5-klasisty: Szymona Ciska) oraz wspomagającego grupę podczas lokalnych występów Karola Sroczyka z klasy VI, ale także bardzo dużemu wsparciu parafian z Trzebosi i Podlasu, wszystkich Gospodarzy odwiedzanych przez nas instytucji i firm z terenu miasta Rzeszowa, gmin Sokołów Młp. i Rakszawa, oraz Społeczności szkolnej na czele z Panią Dyrektor Bożeną Chorzępą, która osobiście towarzyszyła „Kolędnikom z Dwójki” podczas większości występów, w tym w Podegrodziu.

     DZIĘKUJEMY!!!

           Wieczór z kolędą

      

     Piątkowy wieczór 25 stycznia wielu mieszkańcom naszego zakątka upłynął w miejscowej Świetlicy na „Koncercie kolęd i pastorałek” zorganizowanym przez GOKiC w Rakszawie. W tej wspaniałej świątecznej atmosferze, tworzonej m.in. przez Kapelę „Brzeziny” i chór „Raxavia”, udział mieli również prowadzeni przez Panią Beatę Dzwonnik „Kolędnicy z Dwójki”, dla których był to ostatni sprawdzian przed niedzielnym konkursem ogólnopolskim w Podegrodziu.

     Dziękujemy za możliwość współtworzenia tego cyklicznego widowiska i współdziałania na rzecz lokalnej społeczności oraz wszelkie wyrazy uznania i sympatii kierowane pod adresem Kolędników.

           Ka turoniek chodzi, tam się wszystko rodzi …

      

     Moc takich życzeń kolędników znają wszyscy, dlatego Gospodarze, których odwiedziliśmy z kolędą 17 stycznia, szeroko otwarli przed nami nie tylko drzwi instytucji i firm oraz kieszenie, ale przede wszystkim serca. A byli to:

     • Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Młp. Andrzej Ożóg,
     • Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokołowie Młp. Tadeusz Pasierb,
     • Kierownik Referatu Oświaty w Sokołowie Młp. Stanisław Jarosz,
     • Prezes Firmy „Greinplast” z siedzibą w Krasnem Ewa Stefanowska,
     • Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nienadówce Andrzej Sztorc,
     • Szefowie Firmy „Styrobud” w Trzebosi Bogdan, Krzysztof i Tomasz Radomscy.

     Niezwykła gościnność i serdeczność, a także szczery podziw za teksty, stroje, rekwizyty i grę aktorską oraz współudział Gospodarzy w tworzeniu widowiska świadczą o docenieniu podejmowanych przez naszą szkołę działań na rzecz kultywowania tradycji i stanowią solidną motywację do dalszej pracy.

     Dziękujemy :)

            „Słuchaj Gospodorzu, co my Ci powiemy …”

      

     I słuchali zacni Gospodarze: Pani Kurator Małgorzata Rauch, Pani Wojewoda Ewa Leniart, Pan Prezydent Tadeusz Ferenc, Jego Gość – Biskup Jan Wątroba, ale także Panie z księgarni Nova, Pani redaktor Radia Via Iwona Kosztyła oraz szefostwo i pracownicy firmy „Albatros” z Nienadówki.

     Słuchali, podziwiali i szczerze uśmiali się, bowiem zabiegi Pasterzy, Żyda i Dziada, mające na celu ożywienie Turońka, pełne były zabawnych dialogów i guseł.

     Przyjmując i hojnie wynagradzając kolędników, wszyscy zapewnili sobie pomyślność i bogactwo plonów w nadchodzącym sezonie.

     W wyprawie do Rzeszowa "Kolędnikom z Dwójki" towarzyszyły Pani Dyrektor Bożena Chorzępa i opiekun grupy Pani Beata Dzwonnik.     Kolędowanie rozpoczęte

      

     Tegoroczne kolędowanie rozpoczęliśmy 13 stycznia od występu w kaplicy na Podlesiu i w kościele parafialnym w Trzebosi. Siedmioosobowa grupa chłopców z klas V, VI, VIII  wsparta przez naszego organistę - Pana Józefa Bawora tym razem zaprezentowała widowisko pt. „Kolęda z Turoniem”.

     Pełne ludowej mądrości i humoru sceny z Dziadem, Żydem czy Bydlątkiem spotkały się  z dużą życzliwością Gospodarza, ks. Józefa Fili, oraz Parafian, którzy pod adresem kolędników nie szczędzili ni pochwał, ni datków.

     Uskrzydleni dobrym startem już planujemy dalsze występy na terenie naszej gminy i miasta Rzeszowa oraz udział w ogólnopolskim przeglądzie „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu.