• O zespole

    • "Kolędnicy z Dwójki" to grupa założona przez p. Beatę Dzwonnik w październiku 2005 r. na podwalinach zespołu "Podlesianie" działającego w latach 2001 - 2005 pod opieką p. Marty Lisowskiej. W skład zespołu wchodzą wyłącznie chłopcy - uczniowie naszej szkoły. W swoim repertuarze Kolędnicy posiadają: "Kolędę z Rajem", "Kolędę z Turoniem", "Kolędę z Gwiazdą" i "Herody".

     Od lewej: Maciej Piwiński, Karol Sroczyk, Jakub Dubiel, Jakub Cisek, Bartłomiej Falandysz, Mateusz Zimny,

     Jakub Modłkowski, Mateusz Szuberla, Hubert Prucnal, Konrad Gołębiowski, Dawid Drozd

     W ciągu kilkunastu lat swojej działalności zespół wielokrotnie zajmował pierwsze miejsca podczas Międzygminnych Prezentacji Zespołów Kolędniczych i Widowisk Jasełkowych w Sokołowie Młp. oraz miejsca drugie, trzecie i wyróżnienia w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "Pastuszkowe Kolędowanie" w Podegrodziu k. Nowego Sącza, będąc w kategorii dziecięcej jedynym reprezentantem województwa podkarpackiego.

     Prowadzeni przez p. Beatę "Kolędnicy z Dwójki" stanowią doskonałą wizytówkę naszej małej wiejskiej szkoły nie tylko ze względu na wyżej wymienione sukcesy, ale przede wszystkim na szeroką działność w środowisku lokalnym poprzez tradycyjne "chodzenie po kolędzie".