Nawigacja

SKO

SKO

 

Szkolna Kasa Oszczędności

Od 2002r. w naszej szkole działa Szkolna Kasa Oszczędności. Opiekunkami jej są p. B. Dzwonnik i p. G. Figiela. Bardzo pomocne są też wychowawczynie poszczególnych klas, które skrzętnie zbierają przynoszone przez dzieci pieniądze.

Każdego roku organizujemy wiele konkursów szkolnych, ale też  uczestniczymy w konkursie o zasięgu ogólnopolskim, w którym to oceniani jesteśmy za powszechność oszczędzania w szkole, wysokość wpłat, popularyzację idei oszczędzania oraz za dokumentowanie  wszelkiej aktywności w formie kroniki i bloga.

Prowadzenie SKO wymaga dużego zaangażowania, ale daje też wymierne efekty. Jednym z nich jest zadowolenie dzieci z faktu, że zaoszczędziły sobie na wycieczkę szkolną oraz zadowolenie z upominków.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebosi
    ul. Podlas 29
    36-050 Sokołów Młp.
  • 17 7727 333

Galeria zdjęć