• Rada Rodziców

    • Skład Rady Rodziców

     2019/2020

     Renata Nowak - przewodnicząca

     Alina Weremińska - zastępca przewodniczącej

     Agnieszka Kurasińska - sekretarz

     Grażyna Drozd - skarbnik

     Anna Karpińska - członek

     Sylwia Cymerys - członek

     Irena Figiela - członek

     Magdalena Jurek - członek

     2018/2019

      Renata Nowak - przewodnicząca

     Irena Figiela - zastępca przewodniczącej

     Katarzyna Kłoś - sekretarz

     Teresa Chajec - skarbnik

     Agnieszka Kurasińska - członek

     Sylwia Cymerys - członek

     Irena Kantor - Pokrzywa - członek

     Renata Cisek - członek

     Agata Skoczylas - członek