• Nadanie imienia

    •  

     Relacja z uroczystości

     Wybór patrona, to ważny moment w historii każdej szkoły, to powód do dumy dla całej społeczności, poprzedzony długim okresem przygotowań. Pomysł nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebosi narodził się jeszcze w marcu 2008 r., natomiast finał tego projektu miał miejsce 1 października 2009 roku, kiedy to dostąpiliśmy niewątpliwego zaszczytu, jakim jest uroczyste przekazanie sztandaru i nadanie naszej szkole imienia św. Stanisława Kostki, z którym od tej pory identyfikować się będzie nasza placówka.

     Uroczystość miała szczególny charakter z uwagi na fakt, iż dotyczyła ona wszystkich trzech szkół w Trzebosi, którym podczas wspólnej ceremonii nadano w tym dniu imiona:

     •  błogosławionego Bronisława Markiewicza Szkole Podstawowej nr 1 i Publicznemu Gimnazjum

     •  świętego Stanisława Kostki Szkole Podstawowej nr 2

     •  świętej Faustyny Kowalskiej Szkole Podstawowej nr 3

     Obchody rozpoczęliśmy Mszą św., którą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bpa Kazimierza Górnego sprawował współgospodarz Ks. Proboszcz Józef Fila oraz kilkunastu kapłanów. Homilię wygłosił Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła Ks. Kazimierz Radzik, który podkreślił wspólne pragnienie obranych Patronów: „nie obrażać Boga i zostać świętym”. Oprawę muzyczną ubogacił występ kleryckiego zespołu muzycznego „Michael” z Krakowa oraz chóru parafialnego . W końcowym etapie Eucharystii Ks. Biskup poświęcił ufundowane przez miejscową społeczność sztandary z wizerunkami patronów. W uroczystościach udział wzięli ponadto zaproszeni goście na czele z władzami samorządowymi, powiatowymi i oświatowymi, dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice i miejscowa społeczność.

     Gospodarzem dalszej części święta była Szkoła Podstawowa nr 1 i Publiczne Gimnazjum w Trzebosi.

     Kolejnym punktem programu było przybliżenie sylwetek nowowybranych patronów. Prezentacji tej dokonała Pani Dyrektor - Anna Ożóg.

     Później nastąpił podniosły moment odczytania aktu ufundowania sztandarów, uchwał Rady Gminy o nadaniu szkołom wybranych przez nie imion, oraz przekazania sztandarów przez rodziców dyrektorom szkół, a następnie młodzieżowym pocztom sztandarowym. Naszą szkołę reprezentowali:

     • p. Danuta Ostolska

     • p. Jolanta Piersiak

     • p. Roman Chorzępa

     oraz:

     • Karolina Dubiel

     • Justyna Wałczyk

     • Jakub Weremiński

     Po ślubowaniu złożonym przez uczniów klas I-szych PG w Trzebosi nastąpiło wbijanie w tablice pamiątkowe specjalnych gwoździ przygotowanych dla zaproszonych gości oraz dokonywanie wpisów do księgi pamiątkowej i kronik szkolnych.

     W części artystycznej opracowanej wspólnie przez zespół nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół w Trzebosi pod hasłem „Nie ustawaj na drodze miłości” podziwialiśmy występy chóru i solistów, baletu dziecięcego, recytatorów oraz aktorów biorących udział w wywiadzie z niezwykłymi postaciami: bł. Bronisławem Markiewiczem, św. Faustyną Kowalską i św. Stanisławem Kostką.

     W tej części programu na scenie wystąpili następujący nasi uczniowie: Dariusz Dołęga z kl. IV (św. Stanisław Kostka), Bartosz Piersiak z kl. V (Paweł – brat św. St. Kostki), a także Martyna Tryniecka z kl. VI (przedstawiciel młodzieży). Cała trójka spisała się wy-śmienicie. Mimo tremy związanej z występem w niecodziennych strojach przed tak ważnymi i licznymi gośćmi, swoje kwestie wygłosili wyraźnie i wyraziście, nie zapominając o odpowiednich gestach i mimice.

     Zwieńczeniem występów była piosenka „Z serca do serca” wykonana przez całą szanowną publiczność.

     W dalszej części programu odbyły się wystąpienia gości, którzy zgodnie podkreślali rangę i wysoki poziom uroczystości, ogromne zaangażowanie całej rzeszy osób w przygotowanie tej jakże podniosłej ceremonii oraz życzyli dalszej owocnej współpracy.

     Później przejechaliśmy do naszej szkoły i tam oczekiwaliśmy na przybycie delegacji. Na prośbę Pani Dyrektor ojciec Kazimierz Radzik dokonał aktu poświęcenia tablicy pamiątkowej umieszczonej przy wejściu do naszej placówki. Z powodu bardzo napiętego kalendarza gości zdążyliśmy jedynie radośnie powitać ich piosenką „Bądź pozdrowiony, gościu nasz”, odśpiewać pieśń o św. Stanisławie Kostce, wymienić kilka ciepłych słów z zaproszonymi i „śpiewająco” pożegnać się.

     Wybór imienia szkoły nadaje nowy kierunek działaniom wychowawczym naszej placówki. Obierając na patrona św. Stanisława Kostkę chcemy nie tylko głosić Jego idee, ale również realizować je na własnych życiowych drogach w oparciu o prawdę, miłość i służbę drugiemu człowiekowi.