• Z pieśnią ku wolności

     • Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

      18 listopada 2021 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim odbył się Międzypowiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej pod hasłem „Historia Polski nutami pisana”. Przegląd zorganizowano pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego. Celem konkursu było propagowanie pieśni żołnierskiej i patriotycznej w środowisku oraz wyłonienie uzdolnionych wokalnie dzieci i młodzieży.

      Do konkursu przystąpili soliści i zespoły ze szkół podstawowych z terenu powiatów: niżańskiego, kolbuszowskiego i rzeszowskiego w pięciu kategoriach: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII oraz zespoły. Prezentacje oceniane były pod względem: doboru repertuaru do wieku i możliwości wokalnych, walorów głosowych, interpretacji utworów, muzykalności jak również indywidualności artystycznej. W komisji obradowali: Katarzyna Dudzik – studentka Wokalistyki Estradowej na Akademii Muzycznej w Katowicach, Oliwia Czubocha – wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów oraz Valentina Maslovska – wokalistka, trener wokalny, autorka tekstów oraz kompozytorka.

      Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów przygotowanych przez Panią Izabelę Woś: Martyna Burda, Paweł Kudła, Jagoda Stafa, Antonina Ożóg, Diana Jagusztyn, Julia Prucnal, Martyna Staszkiewicz oraz Magdalena Burda. Decyzją jury wyróżnienie wyśpiewali sobie: Martyna Burda utworem pt. „Piosenka młodego patrioty” oraz Paweł Kudła pieśnią „Szara  piechota”.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy oraz życzymy śpiewających sukcesów, a Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim dziękujemy za możliwość występu.

     • Dla Niepodległej

     • W przededniu 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klas starszych pod kierunkiem Pana Sławomira Sondeja i Pani Izabeli Woś przygotowali montaż słowno-muzyczny upamietniający to doniosłe wydarzenie. Śpiewane pieśni, recytowana poezja oraz komentarz historyczny pozwoliły nam przypomnieć sobie dzieje Polaków pod zaborami zakończone odzyskaniem niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku i kierowały naszą refleksję ku wartości, jaką jest wolność i własne państwo.

       

     • III miejsce w konkursie plastycznym

     • 9 listopada 2021 roku w Raniżowie odbyło się podsumowanie Otwartego Konkursu Plastycznego „11 Listopada – Święto Niepodległości”, który zostały zorganizowany przez Wójta Gminy Raniżów Władysława Grądziela oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie. W konkursie z naszej szkoły wziął udział Ksawery Cymerys, który w swojej kategorii wiekowej zdobył III miejsce (ex aequo).

      Ksawery Cymerys przygotował pracę plastyczną pod kierunkiem Pani Agnieszka Sondej.

      Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

     • Wystarczy mała iskierka

     • II edycja akcji "Polskie smyki dzieciom z Afryki"

      To już II edycja akcji "Polskie smyki dzieciom z Afryki" organizowanej przez Fundację Pro Spe oraz Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Plaster Miodu".

      Ubiegły rok szkolny pokazał nam, że wystarczy mała iskierka, by rozpalić w sercach dzieci chęć niesienia pomocy. Cieszymy się, że mają one w sobie nadal tyle zapału do dzielenia się dobrem ze swoimi rówieśnikami z najdalszych zakątków świata. Aby ten płomień nie zgasł, to my, dorośli, musimy o niego dbać i podtrzymywać, dając dobry przykład.

      W Kamerunie i Republice Środkowej Afryki nawet gdyby znalazły się pieniądze na opatrunki czy przybory szkolne (o co też jest trudno), to po prostu tam tych rzeczy nie można kupić lub są zbyt drogie.

      Mamy nadzieję, że dzięki Wam wiele uśmiechów pojawi się na buziach dzieci.

      Jednak zanim będą się one cieszyć z otrzymanych darów, minie trochę czasu. Podróż paczek przez ocean trwa nawet do 2 miesięcy i uzależniona jest od pogody.

      A oto krótka relacja filmowa z dotarcia darów zbieranych w I edycji:

      https://www.facebook.com/FundacjaProSpe/videos/644698770270614

       

     • Na patriotyczną nutę

     • Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej

      6 listopada 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej. Celem konkursu było popularyzowanie piosenek i pieśni zawierających treści patriotyczne, stanowiących ważny element narodowego dziedzictwa oraz upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości. Do konkursu przystąpili soliści ze szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Każdy uczestnik prezentował jeden utwór patriotyczny, który komisja oceniała uwzględniając: dobór repertuaru do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację utworu, muzykalność jak również indywidualność artystyczną. W komisji obradowali: Marta Fitał - przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej, Józefa Sałek - emerytowany Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Raniżowie oraz Dariusz Sobolewski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie

      Naszą szkołę reprezentowało pięciu uczniów przygotowanych przez panią Izabelę Woś: Paweł Kudła, Magdalena Burda, Diana Jagusztyn, Julia Prucnal oraz Jagoda Stafa. Występ ten był dla wszystkich ogromnym przeżyciem, dając dzieciom wiele radości.  Była to też okazja do integracji z innymi wykonawcami oraz wymiany muzycznych doświadczeń.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Raniżowie dziękujemy za możliwość występu.

     • Wyróżnienie dla Tosi

     • Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

      5 listopada 2021 roku na sali widowiskowej Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim odbyła się 9. edycja Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,  do udziału w którym zgłosiło się prawie 50 uczestników z województwa podkarpackiego.

      Zadaniem każdego z nich było wykonanie jednej piosenki w języku polskim dopasowanej formą i treścią do wieku oraz możliwości wokalnych. Występy oceniane były przez jury w składzie: Marta Kloc, Magdalena Białorucka-Ogorzelec i Piotr Grygiel w trzech kategoriach: klasy I-III, IV-VI i  VII-VIII.

      Naszą szkołę reprezentowała drugoklasistka, Antonina Ożóg, która wyśpiewała sobie wyróżnienie, w nagrodę otrzymując pamiątkowy dyplom oraz słuchawki. Do występu uczennicę przygotowała pani Izabela Woś. Gratulujemy i życzymy kolejnych śpiewających sukcesów.